Nieuws

Honingbomen Kinkerstraat op kaplijst gemeente

Op 27 mei 2021 stemde de gemeenteraad in met het Definitief Ontwerp (DO) van het Project Vernieuwing Kinkerstraat Midden West. Vóór waren de VVD, CDA, PvdA, Groen Links, SP, D66, Christenunie, Bijeen en Partij van de Ouderen.  Tegen waren DENK, FvD, JA21 en Partij voor de Dieren. Omgevingsmanager Baukje Clevinga die namens het IngenieursBureauAmsterdam het project begeleidt is er stellig in: alle bomen in de Kinkerstraat worden gekapt voor dit nieuwe ontwerp. Het betreft japanse honingbomen, een soort die in…

Read More

Petitie: Behoud de bomen Eerste van Swindenstraat!

Stadsdeel Oost wil in de Eerste van Swindenstraat eenrichtingsverkeer invoeren. Daarvoor moeten 73 monumentaaliepen worden gekapt. De omwonenden zijn massaal tegen. Bomenbescherming ondersteunt de bewoners in hun strijd de iepen te behouden. 23 bewoners tekenden bezwaar aan. Ook BBA diende een eigen  bezwaarschrift in. Er zijn goede mogelijkheden om in ieder geval de zuidelijke bomenrij te behouden. Download hier de gemeentelijke Bomen Effect Analyse, Bomen Notitie en Kapvergunning. Leest u ook de Nota van Beantwoording Het is verbazend dat stadsdeel…

Read More
Over ons
Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Gebruik onze teksten in jouw gemeente ter inspiratie en voorbeeld.
Advies nodig?
Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen.

En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!
Contact met ons
info@bomenbeschermingamsterdam.nl