Op 27 mei 2021 stemde de gemeenteraad in met het Definitief Ontwerp (DO) van het Project Vernieuwing Kinkerstraat Midden West. Vóór waren de VVD, CDA, PvdA, Groen Links, SP, D66, Christenunie, Bijeen en Partij van de Ouderen.  Tegen waren DENK, FvD, JA21 en Partij voor de Dieren. Omgevingsmanager Baukje Cleveringa die namens het IngenieursBureauAmsterdam het project begeleidt is er stellig in: alle bomen in de Kinkerstraat worden gekapt voor dit nieuwe ontwerp. Inmiddels is de vergunning aangevraagd. Het betreft japanse…