Stadsdeel Oost wil in de Eerste van Swindenstraat eenrichtingsverkeer invoeren. Daarvoor moeten 73 monumentaaliepen worden gekapt. De omwonenden zijn massaal tegen. Bomenbescherming ondersteunt de bewoners in hun strijd de iepen te behouden. 23 bewoners tekenden bezwaar aan. Ook BBA diende een eigenĀ  bezwaarschrift in. Er zijn goede mogelijkheden om in ieder geval de zuidelijke bomenrij te behouden. Download hier de gemeentelijke Bomen Effect Analyse, Bomen Notitie en Kapvergunning. Leest u ook de Nota van Beantwoording

Het is verbazend dat stadsdeel Oost in hun herstructureringsplan met geen woord rept over deze 70-jarige iepen als onderdeel van de Hoofdbomenstructuur. De HBS is een groene corridor die de Indische Buurt verbindt met het Oosterpark. De bomen zijn beeldbepalend voor de stad.

Teken hier de petitie

Ook in het nieuws (NRC) “NRC Talk of the Town”

Nieuws: Lees op Facebook hoe Stadsdeel Oost de inspraak heeft beinvloed..