Aangevraagde kapvergunning

Bezwaar maken

Aangevraagde kapvergunning

Er is een aanvraag gepubliceerd voor een kapvergunning op de website van het stadsdeel of de gemeente. De gemeente gaat nu de beslissing nemen: de boom gaat om, of niet. Bij deze beslissing moet een gemeente alle belangen van belanghebbenden afwegen volgens zorgvuldigheidsbeginsel art 3.1-3.4 Awb (Algemene wet bestuursrecht). Dus ook die van jou!

Zie je de boom vanaf je huis (tot) op 200 m, dan ben je ‘belanghebbende’ (rechtsbegrip). Woon je (tot) op 100 meter afstand dan ben je ook belanghebbende. Toch lees je op de gemeentesite dat je als reactie op de aanvraag geen zienswijze kunt indienen? Kletskoek! Er is bij de gemeente inderdaad geen procedure om “zienswijzen” in dit stadium te behandelen. Maar geen zorg! Je kunt na de aanvraagdatum altijd je ‘standpunt’ melden. En de gemeente is wettelijk verplicht om je standpunt in hun besluit mee te laten wegen. Maar let op: soms behandelt de gemeente een aanvraag sneller. Er zijn voorbeelden waarin na twee weken de vergunning al werd verleend. De wettelijke termijn van de aanvraag tot en met de gebruikmaking van de kapvergunning is per januari 2024 nog maar acht weken.

Je hebt dus maximaal zes weken om te reageren en met tegenargumenten te komen. Als je die tijd niet meer hebt, stuur dan in ieder geval een briefje waarin je schrijft dat jij niet wilt dat de boom word gekapt. Het ‘waarom’ komt dan later wel.

Hoe pak je zo’n uitgebreid onderzoek aan?

 • Stukken opvragen
 • Deskresearch
 • Onderzoek ter plaatse
 • Alternatief aandragen
 • Schrijven en indienen standpunt

Stukken opvragen

Vraag bij de gemeente, afdeling Omgevingsvergunningen, alle ingediende stukken op die horen bij de aanvraag voor de kapvergunning. Let op: je hebt recht om alle stukken in te zien volgens de Wet open overheid (Woo). Alles wat bij de gemeente is binnengekomen, is dus ook voor jouw ogen. Binnen vier weken krijg een link naar de stukken digitaal toegezonden.

Om welke stukken gaat het? Meestal is het een standaardaanvraagformulier met foto’s, het onderzoeksrapport (veelal van groenbedrijf) met plek, gegevens van aanvrager, reden van de kap.

Deskresearch

Neem nu de tijd voor de volgende drie stappen: stukken doornemen, verdiepen in bomenkaarten en ‘weigeringsgronden’ van de gemeente.

1 Neem de stukken door

 • Zijn ze compleet?
 • Van wie is de boom eigenlijk?
 • Is de aanvrager wel een belanghebbende?

2 Zoek de bedreigde boom op op bomenkaarten

 • De Interactieve bomenkaart Amsterdam en/of de Hoofdbomenstructuurkaart zijn de kaarten met alle bomen die in het beheer zijn van de gemeente Amsterdam. Veel gemeenten hebben soortgelijke kaarten.
 • Op bomenkaarten kun je zien om welke boom het gaat: het soort, leeftijd, conditie, hoogte en boomnummer. In je standpunt kun je nu de juiste boom benoemen en op grond daarvan je bezwaar formuleren. De achtergrond is mogelijk een handvat voor een bezwaar.
 • Staat er op de bomenkaart dat voor de bedreigde boom een ‘monumentale beschermingsstatus’ geldt? Mooi zo, want een monumentale boom mag in principe niet worden gekapt (alleen bij een ‘zwaarwegend belang’).

3 Verdiep je in de weigeringsgronden

Op de Boomverordening 2014 vind je alle Amsterdamse regelgeving rond kap. Daarop staan ook de zogenoemde ‘weigeringsgronden’ op grond waarvan de gemeente de kapvergunning niet verleent. In onze top Tegenargumenten hebben we ze voor je samengevat en lees je welke argumenten je zeker in je standpunt moet opnemen.

In onze Top vind je ook argumenten uit de Gedragscode Flora en fauna Amsterdam. De Gedragscode Flora en fauna is er om de Nederlandse Biodiversiteit te beschermen. De code bevat enkele gebodsbepalingen. Zo is het verboden om nesten of verblijfplaatsen van (beschermde) dieren weg te nemen of te verstoren. Zit er uilen in of mussen, vleermuizen, gierzwaluwen en andere beschermde vogels en dieren als marters, dan mag je de boom dus niet omzagen (wel buiten het broedseizoen). Voor kap moet dan een ontheffing van de Flora- en faunawet worden aangevraagd; iets wat nog weleens wordt vergeten.

Op bomensites kun je informatie vinden over boomsoorten en hun eigenschappen. Kan ook een handvat zijn voor een bezwaar.

Onderzoek ter plaatse

Ga met de stukken in de hand bij de bedreigde boom kijken. Dan kom je er soms achter dat de aanvraag onjuist is: er staan vaak fouten in de aanvraag. Het is bijvoorbeeld een andere boom(soort) of het plantjaar kan niet kloppen, evenals de hoogte, stamdiameter en conditie.

Alternatief aandragen

Misschien staat het je tegen, maar soms lost een gesprek veel op. Ga dus praten met de aanvrager zelf, met de omwonenden, de gemeente of bijvoorbeeld met de woningbouwvereniging. Schuw ook niet voor contact met een projectontwikkelaar, meestal hebben die helemaal geen zin in ‘gedoe’. Vraag ze het plan aan te passen en kom dan zelf meteen met een alternatief.

Meestal zijn er namelijk alternatieven! We hebben bijvoorbeeld succes gehad met het voorstel om de stoeptegels om de bedreigde boom heen te leggen (bij de gemeente), de oprit van een parkeergarage een metertje in te korten (projectontwikkelaar) en bij het Amstelstation bomen te verplaatsen en herplanten.

Schrijven en indienen standpunt

Hopelijk is de aanvrager door jou nu op andere ideeën gebracht. Anders stel je de conclusie van je onderzoek op schrift: je schrijft je zienswijze.

In je zienswijze ga je in op de punten (fouten) die zijn aangehaald in de aanvraag en kom je met een alternatief of voorstel om het plan aan te passen. Deze zienswijze kun je ter inspiratie gebruiken.

Stuur je zienswijze binnen de zeswekentermijn naar de gemeente. Of geef het daar af en vraag om een ontvangstbevestiging. Maar let op! Soms wordt je verteld dat je in de aanvraagfase van de vergunning nog geen zienswijze kan indienen. Formeel is dat onjuist, want de gemeente heeft de plicht alle informatie, gevraagd en ongevraagd, in het besluit (de toekenning) mee te nemen. Zorg dus dat ze weten hoe jij er over denkt! Als je deze discussie wil voorkomen, noem het dan niet een zienswijze maar je standpunt.

En dan?

Hou de gemeentesite in de gaten. Daarop kan staan dat de kapvergunning is afgewezen, niet in behandeling genomen of toegekend. Bij toekenning kun je een bezwaarschrift schrijven en begint de ‘officiële bezwaarprocedure’.


Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen. En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!

Over ons
Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Gebruik onze teksten in jouw gemeente ter inspiratie en voorbeeld.
Advies nodig?
Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen.

En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!
Contact met ons
info@bomenbeschermingamsterdam.nl