Wij zijn twee bewoners van de Wijttenbachstraat in Amsterdam Oost en wonen hier al bijna en meer dan twintig jaar met onze gezinnen. Het is een drukke straat, maar aan de achterzijde zijn de binnentuinen, de balkons en dakterrassen en daar hoor je weinig van de drukte van de stad. Toen wij hier kwamen wonen was het een fijne groene omgeving met een drietal hoge bomen in de binnentuinen. Deze bomen zorgen voor veel goeds: een mooi uitzicht, privacy, zuurstof en een goede afwatering. En veel vogels!

Ongeveer vijf jaar geleden begon het kappen van bomen. Wij waren niet op de hoogte van de bezwaarprocedure* en werden keer op keer verrast dat er weer een boom verdween. Het uitzicht werd steeds minder fraai. In mei 2022 werd er voor de laatste grote boom, een zogeheten “gewone esdoorn”, door de bewoner van de Domselaerstraat 7H een kapvergunning aangevraagd. Deze kapvergunning werd toegekend. Voor diezelfde esdoorn was twee jaar eerder ook al een kapvergunning aangevraagd, maar die is toen geweigerd.  Gelukkig waren wij er deze keer wél op tijd bij en hebben beiden bezwaar ingediend. Wij vonden namelijk dat de gronden waarop in 2020 de kapvergunning is afgewezen nog steeds golden (advies kapaanvraag – aug 2020)

In juli 2022 nam het Juridisch Bureau (JB) van de Gemeente Amsterdam contact op voor het maken van een afspraak voor een hoorzitting. Uiteindelijk, na veel heen en weer gemail, vond er op 29 september 2022 de (online) hoorzitting plaats. Bart Dart van Bomen Bescherming Amsterdam heeft ons toen als woordvoerder op professionele en prettige wijze bijgestaan. Het JB stelde ons vervolgens in de gelegenheid om een second opinion te laten opstellen. Voor de hoorzitting hadden wij al contact opgenomen met boomdeskundige Veronica van Amerongen en zij had ons laten weten dat de “gewone esdoorn” nog gezond is. De lichte plakoksel die de boom had ontwikkeld kon met een stormanker worden veiliggesteld.

Na de hoorzitting hebben wij Veronica gevraagd of zij de rapportage voor ons kon opstellen en dit heeft zij gelijk gedaan (rapportage esdoorn Domselaerstraat 7-9). Wij hebben dit rapport naar het JB gestuurd. Op 23 november 2022 ontvingen wij de beslissing van het JB. Ons bezwaar was afgewezen.

Op aanraden van Bart Dart zijn wij dezelfde dag nog in beroep gegaan en hebben een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank Amsterdam. De voorlopige voorziening was noodzakelijk omdat daarmee tot aan de uitspraak van de voorzieningenrechter een kapverbod werd opgelegd. (beide activiteiten zijn trouwens redelijk eenvoudig zelf online aan te vragen. Er zijn wel kosten aan verbonden, voor zowel het beroep als de voorlopige voorziening wordt telkens € 184,- in rekening gebracht!)

Op 6 december 2022 volgde de zitting bij de Rechtbank. Bart Dart trad wederom op als woordvoerder en ook deze keer voelden wij ons door hem gesteund. Bart is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en heeft nuttige en waardevolle argumenten voorgelegd. Ook hadden wij handtekeningen van buurtbewoners verzameld om aan te tonen dat meerdere bewoners erg graag willen dat de boom niet wordt gekapt. Helaas hebben onze inspanningen niet tot een gewenst resultaat geleid. Op vrijdag 23 december 2022 ontvingen wij de uitspraak van de Voorzieningenrechter. Ons beroep was afgewezen.

Ondanks dat de uitspraak bedroevend is zijn wij van mening dat het goed is geweest dat wij hebben laten zien het niet eens te zijn met de kap van deze “gewone esdoorn”. Voor ons is het namelijk geen “gewone” esdoorn – voor ons is het een hele bijzondere esdoorn.

*de procedure voor het verlenen van een kapvergunning en de daarbij behorende mogelijkheid om bezwaar te maken. Tip: zet ‘de omgevingsalert app’ op je telefoon en stel in dat je meldingen ontvangt zodra er vergunningen zijn verleend in je directe omgeving. Op deze manier ben je er op tijd bij om je standpunt en je bezwaar in te dienen zodra er een kapvergunning is aangevraagd/verleend.