Het voor vijf jaar inrichten van het Galileiplantsoen als “tijdelijke” warmtenet-bouwlocatie brengt grote risico’s voor het bestaande bomenbestand met zich mee. Volgens een recent uitgevoerde Boom Effect Analyse (BEA) zullen 8 van de 16 lindebomen het huidige bouwplaatsontwerp niet overleven. In de recent afgegeven Omgevingsvergunning D2022-05-005614 is stadsdeel Oost akkoord met dit ontwerp. Over de BEA wordt niet gerept. Daarmee brengt het stadsdeel het voortbestaan van de 57 jaar oude lindebomen wetens en willens in gevaar. De omwonenden zijn inmiddels een petitie gestart. Ook is een voorlopige voorziening aangevraagd. De partij voor de Dieren stelde hierover al eerder kritische vragen.

Volgens stadsdeel Oost zal een ecoloog van de aannemer toezicht houden op de werkzaamheden.  Illustratief is het bouwbord wat met een Stelconplaat van een ton al paar maanden op de kroonprojectie van een zilverlinde is geplaatst. Dit is géén verantwoord boombeheer.

+

Meer informatie vindt u in het recente artikel in Oost-Online

Voor meer informatie staat op de gemeentelijke website alleen een project e-mailadres vermeld. Maar u kunt ook bellen met de gebiedsmakelaar Karien Kooiman 06 2272 6311.