Het voor vijf jaar inrichten van het Galileïplantsoen als “tijdelijke” warmtenet-bouwlocatie brengt grote risico’s voor het bestaande bomenbestand met zich mee. Volgens een recent uitgevoerde Boom Effect Analyse (BEA) zullen 8 van de 16 lindebomen het huidige bouwplaatsontwerp niet overleven. In de recent afgegeven Omgevingsvergunning D2022-05-005614 is stadsdeel Oost akkoord met dit ontwerp. Over de BEA wordt niet gerept. Daarmee brengt het stadsdeel het voortbestaan van de 57 jaar oude lindebomen wetens en willens in gevaar. De rechter erkende in een door bewoners aangevraagde voorlopige voorziening de inhoudelijke onzorgvuldigheid van deze omgevingsvergunning. Alle werkzaamheden zijn nu verplicht opgeschort tot de definitieve uitspraak. De omwonenden zijn een petitie gestart. De partij voor de Dieren stelde hierover al eerder kritische vragen.

Volgens stadsdeel Oost zal een ecoloog van de aannemer toezicht houden op de werkzaamheden. Wie dit is wil men niet zeggen. Illustratief was het bouwbord wat met een Stelconplaat van een ton al paar maanden op de kroonprojectie van een zilverlinde is geplaatst. Dit is géén verantwoord boombeheer. Het bord is op aandringen van BBA inmiddels onder de kroonprojectie vandaan gehaald.

+

Meer informatie vindt u in de artikelen in Oost-OnlineOp de gemeentelijke website staat alleen een project e-mailadres vermeld, maar u kunt bellen met de gebiedsmakelaar Karien Kooiman 06 2272 6311. Wilt u het werkelijke verhaal, kijk dan op de website van de Bewonersvereniging Wethouder Frankeweg- Galileïplantsoen- Archimedesweg.