Acht oude, fraaie, beeldbepalende vleugelnoten in de Eerste Jacob van Campenstraat lopen acuut gevaar. De gemeente heeft voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd én gekregen.

Waarom? Omdat er op dit moment wordt gewerkt aan de herinrichting en vergroening van de Frans Halsbuurt. En met terugwerkende kracht heeft de gemeente besloten dat deze bomen niet in het vergroeningsplan passen.

Dit is buurtbewoners rauw op het dak gevallen. Velen hadden zich niet intensief met de herinrichting bemoeid omdat ze ervan uitgingen dat ‘vergroening’ automatisch een verbetering zou betekenen. Helemaal niemand had verwacht dat er in het kader van de vergroening zó radicaal bomen zouden worden gekapt.

Erger nog, het is compleet in tegenspraak met het Definitief Ontwerp van de herinrichting zelf, zoals dat door de gemeente officieel is goedgekeurd en vastgelegd. Dit roept vragen op over de betrouwbaarheid van de gemeente. En het roept vragen op over de rest van het project. De Eerste Jacob van Campenstraat is namelijk slechts fase één. Gaan er in latere fases nog veel meer bomen sneuvelen?

Een van de uitgangspunten, en zelfs een wettelijk kader voor de herinrichting was:

“Alle bomen blijven bestaan”. Op basis van deze uitgangspunten, een buurtparticipatie-traject en eenBomen Effect Analyse(BEA) in 2020 lag er op 5 april 2022 eindelijk een Definitief Ontwerp op tafel waar iedereen zich min of meer in kon vinden.

Maar de gemeente besloot daar deze zomer van af te wijken. Op 19 juli, een paar weken nadat het Definitief Ontwerp officieel was goedgekeurd door de Raad en feestelijk gepresenteerd in de buurt, vroeg de gemeente een kapvergunning aan voor de acht karakteristieke vleugelnoten in de Eerste Jacob van Campenstraat. Tegen alle afspraken in. In het Definitief Ontwerp mochten ze immers blijven staan.

De gemeente probeerde deze kapaanvraag met terugwerkende kracht te onderbouwen met een compleet nieuwe Bomen Effect Analayse (BEA), die als een konijn uit de hoge hoed werd getoverd, en pas op 12 augustus gepubliceerd. Alle verwijzingen naar de BEA uit 2020, waarop het Definitief Ontwerp is gebaseerd en waarin de vleugelnoten mochten blijven staan, werden van de gemeente-site verwijderd. De gloednieuwe BEA maakt met terugwerkende kracht het Definitief Ontwerp achterhaald en onbetrouwbaar.

Ruim twintig buurtbewoners hebben nu een bezwaar ingediend tegen de voorgenomen kap van de prachtige vleugelnoten. De bomen zijn namelijk niet alleen mooi en sfeerbepalend voor de hele buurt, ze zijn ook kerngezond. Vier van de vleugelnoten zijn al ouder dan 50 jaar, de overige vier ouder dan 40. De BEA uit 2020 noemde ze “van bijzondere boomwaarde” en schatte hun toekomstige levensverwachting op meer dan 25 jaar. Bovendien is het wel heel gek om in het kader van de vergroening en verduurzaming fraaie grote bomen te kappen en te vervangen door iele kleine boompjes die nooit kunnen tippen aan de oude wat betreft verkoeling en het vasthouden van CO2. Dat is simpelweg niet uit te leggen in tijden van hittestress en global warming.

De gemeente lijkt er met deze kapaanvraag niet alles aan te willen doen om de bomen te beschermen, en kiest voor de makkelijkste (en vermoedelijk goedkoopste) weg.

Het mag niet zo zijn dat een prestigieus project als de herinrichting van de Frans Halsbuurt zó ten koste gaat van de oude, bestaande bomen. Dat gaat in tegen de letter en geest van het hele project.

De bewoners zullen alles op alles zetten om de kap tegen te houden. En u kan helpen!

Bewoners hebben een petitie opgezet. Deze petitie is niet alleen van belang in de lopende bezwaarprocedure bij de gemeente.  Uw handtekening kan in een later stadium ook een belangrijk verschil maken. Als veel mensen tegen de kap zijn kan de bestuursrechter tot het oordeel komen dat er geen sprake is geweest van een “behoorlijke belangenafweging”. De gemeente kan dan alsnog verplicht worden zich harder in te spannen voor het behoud van deze bomen. Hoe meer handtekeningen hoe groter de kans dat de rechter de vergunning vernietigt.

Eerste succes: de inzamelingsactie op de crowdfund

Bewoners hadden eerder een pro-formabezwaar ingediend, en moeten dit nu onderbouwen met een “second opinion” van een onafhankelijke boomdeskundige. Zonder zo’n rapport maakt een bezwaar geen kans. Men heeft een “European Tree Technician” (Veronica van Groendirectie Holland) bereid gevonden om dit rapport te maken, en de kosten daarvan zijn inmiddels gedekt door deze crowdfund. Het bedrag was binnen enkele dagen bij elkaar; het is daarmee ook duidelijk geworden dat de bewoners de kap (massaal) niet zien zitten.

Heeft u vragen aan de gemeente over de bomenkap? U kan bellen met de omgevingsmanager van het Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA) Bianca de Bats op 06 53874494. Zij houdt iedere week een inloopspreekuur:Voor vragen over deze bewonersactie neemt u contact op met Bart Dart, woordvoerder Bomen Bescherming Amsterdam op 06-17862987. Of vul ons contactformulier in, dan nemen wij contact met u op.