Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA) heeft de honingbomen langs de Kinkerstraat laten kappen. Dit “zodat de werkzaamheden aan kabels en leidingen zonder stagnatie verder kunnen“. De kap volgt op het recent uitgebrachte advies van het Juridisch Bureau Amsterdam. Zij adviseren “het besluit van 17 december (de kapvergunning) 2021 in stand te laten“.

Tegen de beslissing de bomen te kappen was nog beroep mogelijk, maar nu de bomen gekapt zijn heeft dat geen zin meer. De eerder aangevraagde voorlopige voorziening werd door de rechter afgewezen lees: AMS 22-2740

Van de meer dan honderd tegenstanders gingen er tien omwonenden de bezwaarschriftprocedure aan. We kunnen dan ook niet concluderen dat de herinrichting van de Kinkerstraat op dit punt een buurtbreed gedragen ontwerp is. De bewonersparticipatie rondom de bomen was uitermate twijfelachtig. Het IBA schrijft in haar aanvullende motivering: “Voor de meeste deelnemers aan de participatiebijeenkomsten was behoud van de bomen geen noodzaak of bespreekpunt.”

Een bewoonster schrijft ons hierover:

“Ik woon meer dan 30 jaar op de Kinkerstraat, de afgelopen jaren was ik betrokken bij elk buurtoverleg over de nieuwe inrichting van de Kinkerstraat. We dachten vrijwel allemaal, dat wordt mooi! Maar niemand heeft ons verteld dat de bomen die er nu staat gekapt zullen worden. Daar zijn wij het ook niet mee eens! Deze bomen moeten blijven staan, het hoeft geen aangeharkte bedoeling te worden met aan weerszijden dezelfde bomen. Bovendien is de keuze voor de nieuwe bomen (de Kinkerstraat zou grandeur krijgen) bepaald niet mooi te noemen. Als voorbeeld van mooie extra bomen hadden we de Wilhelminastraat doorgegeven. De Jan Pieter Heijestraat is het ultieme voorbeeld van hoe je bomen niet moet snoeien, allemaal hetzelfde, aangeharkt, saai! Kortom, voordat jullie beginnen wil ik graag overleg, want nu wordt het ons gewoonweg medegedeeld. Jullie bedenken het, maar ik woon er en kijk er elke dag naar. Jullie laten de oude bomen staan! Wij hebben ze op zien groeien en verzorgd in de droge zomers, blijf af met je nieuwe ontwerp.”

En in haar schrijven aan de projectleider Baukje Cleveringa:

“Ik kom terug van een driedaagse vakantie, na maandenlang onafgebroken keihard werken. Tot mijn grote verdriet zijn alle bomen weg, ook de goede honingbomen.
Wat was het mooi geweest om deze te laten staan, maar nee… uniformiteit, het halen van deadlines, ambtenarij en schijninspraak winnen het altijd van rechtvaardig.
Ik ben boos, verdrietig en knetterdepressief. M’n zomer vergald, ik hoef niet meer op de Kinkerstraat te zijn, de straat waar ik me mee verbonden voelde, al 30 jaar woon, elke dag kom en die bestuurd wordt door mensen die geen idee hebben en er niet wonen. Ik haak af, van elke nep inspreekavond, diep teleurgesteld.”

Piene

Honingbomen Kinkerstraat augustus 2021