Voor bomenbehoud

Stadsbomen zijn buiten-gewoon belangrijk voor ons

Waarom verdienen bomen het gekoesterd en niet onnodig gekapt te worden? Gezonde bomen houden onze stad leefbaar. Ze staan gewoon buiten op straat, met hun blaadjes, wortels in de grond en soms een nestje in hun takken. Dag in dag uit, jaar in jaar uit trotseren ze weer en wind… Lente, zomer, herfst en winter. Wat doen ze daar eigenlijk allemaal voor ons?

  • Verbeteren de luchtkwaliteit
  • Beheersen ‘hittestress’
  • Verminderen verkeersoverlast
  • Waterbeheer
  • Groengeluk
  • Voor twiettwiet, zoemzoem
  • Levende monumenten
  • Om nog honderden andere argumenten voor bomenbehoud…

Verbeteren de luchtkwaliteit

Bomen zijn onze stadslongen. Ze nemen broeikasgas CO2 op en geven zuurstof af. Eén monumentale boom is een zuurstoffabriek voor zo’n zeven mensen. Kap je één stadsreus? Dan kap je de compensatie van 10.000 autokilometers luchtvervuiling per jaar. Verder dragen bomen bij aan het tegengaan van ozonvorming en nemen ze stikstofdioxide en andere verkeersgassen op.

Beheersen ‘hittestress’

Bomen bevochtigen de lucht, waarbij aan de omgeving warmte wordt onttrokken. Op warme dagen bieden ze een oase aan schaduw en vangen zonnestralen op: ‘Hot town, summer in the city… Isn’t it a pity, doesn’t seem to be a shadow in the city’.

Verminderen verkeersoverlast

Grote bomen naast de weg dempen het geknetter van het verkeer (en door een groen gordijn zie je geen auto’s langszoeven).

Waterbeheer

Met hun wortels ‘masseren’ ze de bodem en zorgen ervoor dat er meer water wordt/kan worden vastgehouden. Ze verdampen enorme hoeveelheden water.

Groengeluk

Van bomen en groen worden we gelukkiger en ontspannen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat ‘de aanwezigheid van groen een positieve invloed op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen’. En ze zijn niet boos als je van meer bomen tegelijk houdt.

Twiettwiet, zoemzoem

Een voedselbron, een schuilplaats voor allerlei beestjes en vogels… Elke boom is een ecosysteem op zichzelf! En zelf lusten we natuurlijk ook graag een appeltje en handje walnoten.

Levende monumenten

Dat zijn ze soms: de boom ‘die de Bijlmerramp zag’ en crash en brand overleefde, bomen waarin geallieerden hun initialen kerfden, maar misschien ook de boom waaronder je kinderen na schooltijd hun fietsen altijd hebben gezet.

En nog honderden andere redenen…

Zo kunnen we nog wel even doorgaan! Waarom bomen ons goeddoen, lees je ook in de volgende greep uit alle boompublicaties en onderzoeken:

Over ons
Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Gebruik onze teksten in jouw gemeente ter inspiratie en voorbeeld.
Advies nodig?
Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen.

En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!
Contact met ons
info@bomenbeschermingamsterdam.nl