Update van ons bericht van 23 oktober!

Dankzij de succesvolle crowdfund die omwonenden van de 1e Jacob van Campenstraat hebben opgezet (het benodigde bedrag was binnen 24 uur opgehaald) hebben zij over de geplande kap van acht vleugelnoten in hun straat een contra-expertise rapport kunnen laten opstellen door de gerenommeerde European Tree Technician Veronica van Amerongen.

Dit rapport laat weinig van de eerdere opgestelde Bomen Effect Analyse van Terra Nostra over. In het rapport van Veronica ontkracht zij stuk voor stuk de argumenten die worden aangevoerd voor de kap, en toont ze overtuigend aan dat er geen noodzaak is om de vleugelnoten te kappen: “Indien de wil aanwezig is om de acht vleugelnoten te sparen, kunnen deze door aanpassingen in het ontwerp en het leveren van maatwerk hier nog vele tientallen jaren blijven staan.” aldus Veronica.

Het duurzaam behouden van de bomen is van groot belang voor het stadsklimaat, de verkoeling, de opname van CO2 en de waterafvoer. De bomen vervangen door jonge herplant is geen alternatief, aldus Veronica: “Jonge bomen zullen nooit eenzelfde gunstig klimaattechnisch effect hebben.”

Het rapport laat zien hoe de vleugelnoten met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen duurzaam behouden kunnen worden, zonder dat daarvoor grote en complexe ingrepen nodig zijn, zoals de ophoging van het maaiveld. En, uiteraard doet deze oplossing ook meer recht aan het oorspronkelijk ontwerp voor de buurt zoals dat is vastgesteld door bewoners en gemeente – de vleugelnoten zouden daarin immers blijven staan. Lees het complete rapport van Veronica hier.

Helaas ziet het er op dit moment nog niet naar uit dat de gemeente de bomen zal laten staan. Het Juridisch Bureau van de gemeente komt binnenkort met hun advies. Met het oog op een (eventuele) gang naar de rechter is het van belang zoveel mogelijk handtekeningen tegen de bomenkap te verzamelen. Help mee en teken de petitie!