Tegen bomenkap

Een nee van de gemeente tegen kap

De gemeente bepaalt of een boom gekapt mag worden. Nu wil niemand een zieke boom op zijn dak of al fietsend een zwakke tak op het achterhoofd. Maar een gezonde en veilige boom in jouw buurt onnodig kappen? Trek bij je gemeente aan de bel en maak bezwaar. In een bezwaar neem je tegenargumenten op die de gemeente hopelijk nee doen zeggen tegen een aangevraagde of verleende kapvergunning: de zogenoemde ‘weigeringsgronden’.

Top Tegenargumenten

Neem de aanvraag of verleende kapvergunning erbij. Met de volgende tegenargumenten hebben wij bij het aanvechten van kapvergunningen (vaak) succes gehad.

 1. Aanvrager van de kapvergunning is geen belanghebbende.
 2. Aanvrager heeft geen onderzoek naar de boom gedaan, zoals boomnummer, wetenschappelijke naam, plantjaar, hoogte, stamdiameter en conditie.
 3. Bij aanvraag ontbreekt situatietekening en/of foto.
 4. Aanvraag is onjuist: ter plekke blijkt dat het bijvoorbeeld niet de betreffende boom, hoogte en stamdiameter is.
 5. Bij aanvraag ontbreekt herplant ‘om de groenwaarde te herstellen’ of is de herplant niet duidelijk.
 6. Het betreft een monumentale boom, en een monumentale boom staat op de lijst van beschermde bomen of hoort daarop te komen. De boom is bijvoorbeeld beeldbepalend, van natuurwaarde of van ‘cultuurhistorische waarde’.
 7. Is de boom ouder dan 50 jaar? Die ga je toch niet weghalen voor iets tijdelijks als een driedaags podium voor een carnavalsfeest?
 8. De boom heeft ‘natuurwaarde’. In de boom broeden zeldzame vogels, mussen of vleermuizen.
 9. De boom is zeldzaam in zijn soort.
 10. Na research blijkt dat er een goed alternatief is. Bij een bouwplan kan de oprit bijvoorbeeld een metertje korter of kunnen de stenen om de boom gelegd.
 11. De boom kan worden verplaatst!

De officiële weigeringsgronden van de Amsterdamse gemeente vind je in de Bomenverordening 2014.


Op deze site lees je hoe je bezwaar kunt maken tegen een aangevraagde of verleende kapvergunning. Je vindt er ook voorbeelden bij van geschriften die wij indienden om gezonde Amsterdamse bomen te beschermen tegen onnodige kap. We zijn geen juristen, maar ervaringsdeskundigen. Woon je buiten de hoofdstad? De bezwaarprocedure werkt in de meeste grote gemeenten veelal hetzelfde. Hulp nodig? We helpen je graag gratis op weg.