Voor je research

Om bezwaar te kunnen maken tegen een kapvergunning, heb je achtergrondinformatie nodig: gemeentelijke bomenkaarten en verordeningen. De kaarten die we hierna noemen, zijn het gereedschap om in Amsterdam met bezwaarschriften aan de slag te gaan. Woon je niet in onze hoofdstad en wil je bezwaar maken? De meeste grote gemeenten hebben soortgelijke kaarten.

 

 

 

Interactieve bomenkaart Amsterdam

Sinds een paar jaar bestaat de Interactieve bomenkaart Amsterdam. Daarop kun je vinden om welke boom het gaat: het soort, leeftijd, conditie, hoogte en boomnummer en eventuele monumentale status. De achtergrond is mogelijk een handvat voor een bezwaar. Bijvoorbeeld: is de bedreigde boom ouder dan 50 jaar? Die ga je toch niet weghalen voor een tijdelijk podium van een carnavalsfeest.

Hoofdbomenstructuurkaart

De bomen op de Hoofdbomenstructuurkaart vormen een structuur die verbindingen legt tussen stadsstraten, binnen en buiten de ring. Ze zijn deel van het aanzicht van de stad. Daarmee hebben ze een andere status dan een boom in een achtertuin. Ze hebben dan ook een streepje voor. Staat jouw met kap bedreigde boom op deze kaart, dan maak je meer kans om succesvol bezwaar te maken tegen kap.

Bomenverordening 2014

De Bomenverordening bevat de Amsterdamse regelgeving rond de kap. Je hebt de verordening nodig voor het juridisch kader. Dat wil zeggen: voor de toetsing van de kapvergunning aan de gemeentelijke regels. Zo kun je checken of de aanvrager zich houdt aan de gemeentelijke regels.

Gedragscode Flora en fauna Amsterdam

De Gedragscode Flora en fauna is er om de Nederlandse Biodiversiteit te beschermen en bevat enkele gebodsbepalingen. Zo is het verboden om nesten of verblijfplaatsen van (beschermde) dieren weg te nemen of te verstoren. Zitten er dus een reigersnest in of mussen, vleermuizen, gierzwaluwen en andere beschermde vogels, dan mag je de boom dus niet omzagen (wel buiten het broedseizoen). Voor kap moet dan een ontheffing van de Flora- en faunawet worden aangevraagd; iets wat weleens wordt vergeten.


Op bomensites, bijvoorbeeld Bomenwijzer.be, kun je meer informatie vinden over boomsoorten en hun eigenschappen. Dit kan ook een handvat zijn voor een bezwaar.