Voor je research

Om bezwaar te kunnen maken tegen een kapvergunning, heb je achtergrondinformatie nodig: gemeentelijke bomenkaarten en verordeningen. De kaarten die we hierna noemen, zijn het gereedschap om in Amsterdam met bezwaarschriften aan de slag te gaan. Woon je niet in onze hoofdstad en wil je bezwaar maken? De meeste grote gemeenten hebben soortgelijke kaarten.

 

 

 

Interactieve bomenkaart Amsterdam

Sinds een paar jaar bestaat de Interactieve bomenkaart Amsterdam. Daarop kun je vinden om welke boom het gaat: het soort, leeftijd, conditie, hoogte en boomnummer en eventuele monumentale status. De achtergrond is mogelijk een handvat voor een bezwaar. Bijvoorbeeld: is de bedreigde boom ouder dan 50 jaar? Die ga je toch niet weghalen voor een tijdelijk podium van een carnavalsfeest.

Hoofdbomenstructuurkaart

De bomen op de Hoofdbomenstructuurkaart vormen een structuur die verbindingen legt tussen stadsstraten, binnen en buiten de ring. Ze zijn deel van het aanzicht van de stad. Daarmee hebben ze een andere status dan een boom in een achtertuin. Ze hebben dan ook een streepje voor. Staat jouw met kap bedreigde boom op deze kaart, dan maak je meer kans om succesvol bezwaar te maken tegen kap.

Bomenverordening 2014

De Bomenverordening bevat de Amsterdamse regelgeving rond de kap. Je hebt de verordening nodig voor het juridisch kader. Dat wil zeggen: voor de toetsing van de kapvergunning aan de gemeentelijke regels. Zo kun je checken of de aanvrager zich houdt aan de gemeentelijke regels.

Gedragscode Flora en fauna Amsterdam

De Gedragscode Flora en fauna Amsterdam beschrijft wat wel in niet mag met bomen in Amsterdam.  Zo is het bij bomenkap gedurende het broedseizoen verboden om nesten van broedende vogels (van alle soorten) te verstoren. De boom mag dus niet worden gekapt als er een nest in zit. En niet alleen bij de boom zelf, maar ook bij bomen in de omgeving van de boom. Buiten het broedseizoen zouden de nesten leeg moeten zijn. Zitten er toch vogeltjes in dan gaat de kap nog steeds niet door, tenzij er ontheffing is verleend.


Op bomensites, bijvoorbeeld Bomenwijzer.be, kun je meer informatie vinden over boomsoorten en hun eigenschappen. Dit kan ook een handvat zijn voor een bezwaar.

Over ons
Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Gebruik onze teksten in jouw gemeente ter inspiratie en voorbeeld.
Advies nodig?
Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen.

En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!
Contact met ons
info@bomenbeschermingamsterdam.nl