Grote iepen?De herplant in de Fredrik Hendrikstraat voldoet niet bepaald aan de toezeggingen door Stadsdeel West gedaan in de aanbiedingsbrief van de kapaanvraag:
“Conform de geldende stadsbrede Bomenverordening bestaat de compensatie van de 73 watercipressen uit de herplant van 56 grote iepen in de plantmaat 30‐35 (stamomtrek in cm gemeten op een hoogte van 100 cm boven de wortelhals van de boom). Deze omtrekmaat is aanzienlijk dikker dan wat gebruikelijk in de stad als straatboom wordt herplant.”

De Fredrik Hendrikstraat is onderdeel van de HoofdBomenStructuur. De beeldbepalende watercipressen hadden volgens het Puccini-beleid van de gemeente niet mogen gekapt maar ingepast in de het nieuwe straatbeeld. Eerder bomenonderzoek toonde aan dat dit goed mogelijk was:

“Is een herprofilering met behoud van de bomen mogelijk?
Naast het behoud van de bomen, geldt er hierbij ook de voorwaarde dat zowel de bomen als de nieuwe verharding een goede toekomstverwachting geboden te worden. Enkele voorwaarden hierbij zijn:
– geringe wortelschade tijdens de werkzaamheden.
– aanleg van een geschikte doorwortelbare ruimte van ca. 40 m3 per boom.
– een barrière tussen boomwortels en delen van de weg die gevrijwaard dienen te blijven van wortels.

In de geschetste nieuwe situatie zal de boomgroei verbeteren. De bomen zullen de komende 20 jaar een goede ontwikkeling laten zien. Ze zullen hoogtes van 25 m bereiken. De bomenstrook kan na 10-20 jaar d.m.v. bemesten/ploffen verbeterd worden wanneer de boomgroei daar aanleiding voor geeft; de bomenstrook hoeft t.z.t. niet meer vergroot te worden.”

Bekijk ook deze reportage van NHNieuws. De Partij voor de Dieren stelde hier vragen over aan het College B&W. Dit waren de antwoorden. We missen 73 herplante bomen!

Onze conclusie: de bewoners zijn op alle fronten bedrogen.