Teken hier de petitie: Snelweg A27 niet verbreden

Wij, inwoners van Utrecht en medestanders, constateren

en verzoeken stop de verbreding van de A27.

 

Voor verbreding: VVD, PVV, CDA (willen graag ‘doorpakken’)

Tegen verbreding: D66, Groen Links, SP, PvdA, Christenunie, PvdD 

Dinsdag 1 juni 2021 overhandigde Marijke van Zoelen, secretaris Kerngroep Ring Utrecht, de petitie tegen de verbreding van de A27 en de kap van bomen in Amelisweerd aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Dankzij de massale ondertekening is het een groot succes geworden. Hierbij een kort verslag van de aanbieding op 1 juni jongstleden aan de Tweede Kamerleden. Op dat moment was de petitie ondertekend door maar liefst 130.540 mensen. 

Op www.stopverbredingringutrecht.nl. kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief, mocht u deze nog niet ontvangen.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA) nam de petitie in ontvangst als commissievoorzitter en negen fracties gaven acte de presence in dit kwartier:  VVD, CDA, GL, PvdA, SP, PvdD, BBB, D66 en Volt. Dit moest allemaal on-line via een videoverbinding. Marijke van Zoelen van de Kerngroep benadrukte nogmaals dat de verbreding in het geheel niet nodig is. En eindigde met dit appel op de Kamerleden: 
Demissionair minister van Nieuwenhuizen tekende 17 november 2020 het oude Tracébesluit opnieuw. Ze gaf er daarbij blijk van geen enkel gevoel te hebben voor deze tijd met een ongekende stikstof-, natuur- en klimaatcrisis, en met de coronacrisis waardoor thuiswerken echt een blijvertje wordt. Wij vragen u om u wel rekenschap te geven van dit tijdsgewricht en concreet vragen wij:

  • Trek het huidige Tracébesluit in

  • Zet in andere oplossingen zoals op 80 km max op de ring, op spreiding van het verkeer over de dag door het stimuleren van thuiswerken.
  • Zet in op een andere verkeerskundige oplossing binnen de bak bij Amelisweerd.

Demonstratie buiten het Binnenhof

’Het gaat niet door hoor, die verbreding!’

Binnen was de aanbieding van de petitie in volle gang. Buiten was de Kerngroep ook aanwezig met zo’n vijftien demonstranten op de Hofplaats bij de Tweede Kamer. Zij zetten deze actie kracht bij met vlaggen, een spandoek, leuzen en muziek. Géén verbreding, geen kap van monumentale bomen en hoogste tijd voor een nieuwe visie op de aanpak van onze mobiliteit en infrastructuur. Na afloop van de digitale petitieaanbieding kwamen meerdere Kamerleden van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP, plus de fractiemedewerker van Bij1, de demonstranten hun steun betuigen. ‘Het gaat niet door hoor, die verbreding,’ zo stak Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren hen een hart onder de riem. Als het aan Saskia Kluit, GroenLinks Eerste Kamer, Kauthar Bouchallikth, Tweede Kamer Groenlinks met infrastructuur in haar portefeuille, Eva van Esch en Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren, en Jasper van Dijk van de SP ligt, komt de vermaledijde verbreding er niet. En kunnen we blijven genieten van het bos van Amelisweerd.

De petitie startte als persoonlijk initiatief van een betrokken bewoner en is in overleg voortgezet door de Kerngroep. De buitengewone weerklank is mede een gevolg van de respons op een Zembla uitzending van 18 februari en een op youtube geplaatst spoken word gedicht van bekende Utrechters. Maar bovenal toont het binnen luttele maanden bereikte aantal van meer dan 130.000 ondertekenaars hoe gehecht inwoners van Utrecht en uit de regio, zijn aan het landgoed Amelisweerd, daarbij ondersteund door talloze mensen uit de rest van het land. En ook hoeveel onbegrip een anderhalf miljard kostend plan voor een verbreding naar 14 rijstroken in deze tijd teweeg brengt.

In een brief (pdf) en een bijgaand dossier (pdf) zijn de Kamerleden de afgelopen weken op de hoogte gebracht van de argumenten tegen de verbreding van de Ring Utrecht.

Deze week is de Kamercommissie tevens op de hoogte gesteld van een brief van de Europese Commissie (pdf). De brief maakt duidelijk dat de Commissie de procedure bij de Raad van State met belangstelling te volgt en laat zien dat de Commissie, verwijzend naar het advies van de commissie Remkes, van oordeel is dat het stikstofprobleem niet is op te lossen met juridische listen of boekhoudkundige trucs. Deze opmerkingen maakt de Commissie naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State over de A15. Het Rijk baseert zich in het Tracébesluit voor de Ring Utrecht op dezelfde methodiek.

Links

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/motie/Actualiteitenmotie-46-Laat-Amelisweerd-niet-wijken-voor-de-weg-ingediend-door-GroenLinks-e-a-1.pdf

https://www.stopverbredingringutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/Petitie-KRU-1-juni-2021.pdf