Verleende kapvergunning

Bezwaar maken

Verleende kapvergunning

Er is een kapvergunning toegekend door de ambtenaar van de afdeling Vergunningen. De kapvergunning wordt gepubliceerd op de gemeentesite. Daarop staat ook de ‘verzenddatum’. Vanaf deze verzenddatum van het besluit heb je 6 weken om als belanghebbende* een bezwaarschrift in te dienen.

Op grond van jouw bezwaarschrift kan de kapvergunning worden ingetrokken, aangepast of nader onderzocht. Je bezwaarschrift wordt beoordeeld door de Adviescommissie van de gemeente. Dit zijn juristen van de afdeling Bezwaar en beroep. Daarna word je na minimaal 6 weken door hen uitgenodigd voor een hoorzitting.

Zo  ga je aan de slag:

 • Stukken opvragen
 • Research
 • Onderzoek ter plaatse
 • Alternatief aandragen
 • Schrijven en indienen bezwaar
 • Uitnodiging hoorzitting

*Alleen ‘belanghebbenden’ (rechtsbegrip) kunnen bij de gemeente bezwaar maken tegen een kapvergunning. Dat ben je als je de met kap bedreigde boom ziet vanaf je huis (max. afstand 200 meter), maar ook als je er tot 100 meter vandaan woont. Ben je volgens deze definitie geen belanghebbende, maar wil je toch bezwaar maken? Vraag ons om hulp of andere hulptroepen. Er zijn tal van vrijwilligers en professionals.

Stukken opvragen

Vraag bij de gemeente, afdeling Omgevingsvergunningen, alle ingediende stukken op die horen bij  de kapvergunning. Let op: je hebt recht om alle stukken in te zien volgens de Wet open overheid (Woo). Alles wat bij de gemeente is binnengekomen, is dus ook voor jouw ogen. Binnen vier weken krijg een link naar de stukken digitaal toegezonden.

Om welke stukken gaat het?

 • Vaak is het een standaardaanvraagformulier met foto’s, het onderzoeksrapport (meestal van groenbedrijf) met plek, gegevens van aanvrager, reden van de kap.
 • Er hoort ook een beoordelingsformulier bij te zitten van de gemeentelijke boomconsulent. Let op, dit ontbreekt vaak. En de boomconsulent beoordeelt alle aspecten van de kapaanvraag.

Deskresearch

Neem de tijd voor de volgende drie stappen: stukken doornemen, in bomenkaarten en weigeringsgronden verdiepen.

1 Neem de stukken door

 • Zijn ze compleet?
 • Van wie is de boom eigenlijk?
 • Is de aanvrager wel een belanghebbende?

2 Zoek de bedreigde boom op op bomenkaarten

 • De Interactieve bomenkaart Amsterdam en/of de Hoofdbomenstructuurkaart zijn de kaarten met alle bomen die in het beheer zijn van de gemeente Amsterdam. Veel gemeenten hebben soortgelijke kaarten.
 • Op bomenkaarten kun je zien om welke boom het gaat: het soort, leeftijd, conditie, hoogte en boomnummer. In je bezwaarschrift kun je nu de juiste boom benoemen en op grond daarvan je bezwaar formuleren. De achtergrond is mogelijk een handvat voor een bezwaar.
 • Staat er op de bomenkaart dat voor de bedreigde boom een ‘monumentale beschermingsstatus’ geldt? Mooi zo, want een monumentale boom mag in principe niet worden gekapt (alleen bij een ‘zwaarwegend belang’).

3 Verdiep je in de weigeringsgronden

Op de Boomverordening 2014 vind je alle Amsterdamse regelgeving rond kap. Daarop staan ook de zogenoemde ‘weigeringsgronden’ op grond waarvan de gemeente de kapvergunning niet verleent. In onze top Tegenargumenten hebben we ze voor je samengevat en lees je welke argumenten je zeker in je standpunt moet opnemen.

In onze top vind je ook argumenten uit de Gedragscode Flora en fauna Amsterdam. Deze gedragscode is er om de Nederlandse Biodiversiteit te beschermen en bevat enkele gebodsbepalingen. Zo is het verboden om nesten of verblijfplaatsen van (beschermde) dieren weg te nemen of te verstoren. Zit er uilen in of mussen, vleermuizen, gierzwaluwen en andere beschermde vogels en dieren als marters, dan mag je de boom dus niet omzagen (wel buiten het broedseizoen). Voor kap moet dan een ontheffing van de Flora- en faunawet worden aangevraagd; iets wat nog weleens wordt vergeten.

Op veel bomensites kun je informatie vinden over boomsoorten en hun eigenschappen. Ze kunnen ook een handvat zijn voor een bezwaar.

Onderzoek ter plaatse

Ga met de stukken in de hand bij de te kappen boom kijken. Dan kom je er soms achter dat de toekenning onjuist is: er kunnen fouten instaan. Er is sprake van een andere eigenaar, een andere boom(soort) of het plantjaar kan niet kloppen, evenals de hoogte, stamdiameter en conditie.

Alternatief aandragen

Misschien staat het je tegen, maar soms lost een gesprek veel op. Ga dus praten met de aanvrager zelf, met de omwonenden, de gemeente of bijvoorbeeld met de woningbouwvereniging. Schuw ook niet voor contact met een projectontwikkelaar, meestal hebben die helemaal geen zin in ‘gedoe’. Vraag ze het plan aan te passen en kom dan zelf meteen met een alternatief.

Meestal zijn er namelijk alternatieven, de wonderen zijn de wereld niet uit. We hebben bijvoorbeeld succes gehad met het voorstel om de stoeptegels om de bedreigde boom heen te leggen (door de gemeente), de oprit van een parkeergarage een metertje in te korten (projectontwikkelaar) en bomen te verplaatsen en herplanten.

Schrijven en indienen bezwaar

Nu ga je bezwaar schrijven. Je leest op de gemeentesite precies wat je moet doen om bezwaar te maken, ter attentie van wie en wat er in moet staan.

In dit bezwaarschrift meld je je eigen onderzoek en ga je in op de punten die zijn aangehaald in de aanvraag. Je haalt natuurlijk ook de eventuele fouten aan in de toekenning. Het is verstandig om met een alternatief of voorstel te komen om het plan aan te passen.

Inspiratie of een voorbeeld nodig? Dit bezwaarschrift dienden we in, met deze uitspraak (van het Juridisch Bureau Amsterdam) als resultaat.

Uitnodiging hoorzitting

Als je inderdaad een belanghebbende bent – dat onderzoeken ze – word je uitgenodigd op de hoorzitting van de gemeentelijke Adviescommissie.

Daar doe je je verhaal nogmaals, net als de tegenpartij. Heb je inmiddels nog nieuwe ideeën gekregen, dan mag je die hier nog op tafel leggen.

Wanneer je de uiteindelijke beslissing hoort, hangt af van de urgentie van de aanvraag. De beslissing om de vergunning in te trekken, aan te passen of door te laten gaan, is daarna definitief.


Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen. En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!

Over ons
Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Gebruik onze teksten in jouw gemeente ter inspiratie en voorbeeld.
Advies nodig?
Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen.

En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!
Contact met ons
info@bomenbeschermingamsterdam.nl