Nieuws en acties


Amsterdam, 29 december 2018

Prorail wil af van bomen langs het spoortalud Dijksgracht.

Spoorbeheerder Prorail heeft eind september 2018 een kapaanvraag ingediend voor de bomen op het spoortalud langs de Dijksgracht nabij Amsterdam Centraal. Het dagelijks bestuur van Amsterdam heeft de toekenning van deze kapvergunning geweigerd.
De 43 bomen op de Dijksgracht zouden volgens Prorail een risico voor het treinverkeer vormen omdat er takken kunnen afbreken of bomen kunnen omwaaien die op het spoor vallen of de bovenleiding beschadigen. Ook zorgen bomen voor bladeren op de rails.
De Dijksgracht is onderdeel van de ecologische structuur van Amsterdam. De ecologische structuur verbindt de groene gebieden met elkaar en vergroot daarmee het leefgebied voor dier- en plantensoorten. De Amsterdamse ecologische structuur betreft een netwerk van zowel grote als kleine `groene` en `blauwe` gebieden en maakt het verbindende groene netwerk binnen de stad en de verbinding met het omringende landschap zichtbaar en is essentieel voor de biodiversiteit. Bomen zijn hier een cruciaal onderdeel van.
Volgens woordvoerder Dart van Bomen Bescherming Amsterdam (BBA) past deze aanvraag in een landelijke trend waarbij Prorail zoveel mogelijk bomen langs de spoortaluds probeert te kappen. “Prorail ziet spoordijken als infrastructurele werken en niet als natuurgebieden, laat staan als gebieden met een beschermwaardige status. Zo zijn er duizenden bomen langs diverse trajecten in Nederland verdwenen en lopen er in verschillende gemeenten aanvragen voor massale bomenkap langs het spoor.
Het is in de meeste gevallen echter goed mogelijk de bomen terug te snoeien. Bovendien vallen gezonde bomen zelfs met zware storm niet zomaar om. Een professionele inspectie pikt de risicobomen er zo tussenuit. Daar kan dan apart een kapvergunning voor worden aangevraagd en die zal altijd worden toegekend. Maar aan het onderhoud van het bomenbestand langs het spoor wil Prorail geen geld uitgeven.  Liever massaal de bomen in één keer kappen, dan zijn ze er voorlopig weer vanaf.” aldus Dart.
Het feit dat Prorail een kapaanvraag voor de Dijksgracht heeft ingediend is volgens BBA een gevaarlijke ontwikkeling.  “De spoordijken in Amsterdam vormen het belangrijkste onderdeel van de hoofdstedelijke ecologische structuur, daar moet je van afblijven.  Daarbij voert Prorail oneigenlijke argumenten op. Er wordt in Amsterdam zelden een trein stilgezet vanwege een omgevallen boom op het spoor. Op de meeste plekken staan er hoge geluidschermen voor en die worden in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer de aankomende jaren alleen maar hoger . Daarbij worden inspectie en onderhoud van de bomen op de meeste taluds door de gemeente zelf gedaan.”
Bomen Bescherming Amsterdam geeft aan er bovenop te zitten. “Bomen horen al decennia lang bij het aanzicht van de spoordijken in Nederland. We laten het groene aanzicht van duizenden Amsterdammers niet zomaar aantasten door Prorail die denkt te kunnen doen wat ze willen met deze Amsterdamse stadsbomen”..

 


Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door aangevraagde of verleende kapvergunningen aan te vechten bij de gemeente Amsterdam. Hier lees je het laatste nieuws over onze acties, maar kijk ook op onze Facebook-pagina.


 

 

 

 

 

2018 BBA. Gebruik onze teksten als voorbeeld en inspiratie om bij de gemeente bezwaar te maken tegen een onnodig aangevraagde of verleende kapvergunning.