Nieuws en acties

Ingezonden brief


Amsterdam, 25 juni 2019

Onderwerp: Ontbossing van Nederland

 

Beste Bomen Bescherming Amsterdam,

Allereerst wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Mozes Wolff.

Sinds een aantal maanden ben ik veel met de auto onderweg. Mijn werk concentreert zich voornamelijk rond de ringwegen van Amsterdam en omstreken. Daar rond die wegen, maar ook in de stad, is mij iets opgevallen: het rappe tempo waarmee de snelwegen groeien en het daarbij gepaard gaande snel om zich heen grijpen van de ontbossing.

 Het terugtrekken van het groen en de bomen, het wordt allemaal met een rap tempo minder. Kortom, natuur die zo hard nodig is voor dier en mens, een beter milieu, een gezonder en vriendelijker aangezicht van de stad en de daar omliggende auto- en autosnelwegen. Maar ook zeker niet in de laatste plaats belangrijk voor de dieren die het groen moeten ontberen in de unieke en voor hun, belangrijke habitat. Maar groen van uitsluitend gras en een struik is niet voldoende voor dier en mens om zich prettig te voelen. Zo zijn er hele grote stukken waar totaal geen boom en of struik te zien is en dat baart mij zorgen… Ik vraag mijzelf af wat hier het idee achter is. Een reden die ik kan bedenken is dat deze plekken vrij van vegetatie moeten worden gehouden voor hulpdiensten bij calamiteiten, maar meer kan ik mij niet bedenken.

Ik schrijf dit in het kader van ‘het groen in Nederland’, maar ook dat van de hele wereld. Het stelselmatig ontbossen van Nederland, en de gehele wereld, het lijkt onverminderd door te gaan. En dan nog maar te zwijgen over de autobranches die milieuwetten niet opvolgen en de grootst mogelijke leugens verzinnen om de verkoop van de auto’s op peil te houden, alleen maar voor het geld!!

Het lijkt op hen allemaal geen indruk te maken hoe het met de aarde gesteld is.

 Naast dit probleem is er in mijn optiek de politiek die wereldwijd zou moeten optreden tegen de ontbossing, maar helemaal niet zo veel tegen de ontbossing en vervuiling doet, althans te weinig en te traag naar mijn idee. En ook of zij er op een serieuze manier op toezien dat de regels worden nageleefd, en er wordt opgetreden tegen de ontbossing en de vervuiling van Nederland en de wereld.  De gesteldheid van de aarde lijkt nauwelijks een motivatie te zijn om veranderingen en structurele oplossingen te vinden en de aarde een leefbare planeet te laten zijn voor dier en mens.

 


Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door aangevraagde of verleende kapvergunningen aan te vechten bij de gemeente Amsterdam. Hier lees je het laatste nieuws over onze acties, maar kijk ook op onze Facebook-pagina.


 

 

 

 

 

2018 BBA. Gebruik onze teksten als voorbeeld en inspiratie om bij de gemeente bezwaar te maken tegen een onnodig aangevraagde of verleende kapvergunning.