Stadsdeel Oost gaat in de Eerste van Swindenstraat eenrichtingsverkeer invoeren. Daarvoor worden 73 monumentaaliepen gekapt. Veel omwonenden zijn tegen. Bomenbescherming ondersteunde deze bewoners in hun strijd de iepen te behouden. 23 bewoners tekenden bezwaar aan. Ook BBA diende een eigebezwaarschrift in. BBA zag een mogelijkheid de zuidelijke bomenrij te behouden. Deze bomen kunnen nog zeker 25 jaar mee, maar de gemeente is niet van plan de bomen met het leggen van kabels en leidingen te sparen.

De geschiedenis van deze tragedie in een notendop.

1) De Nota van Uitgangspunten (NvU) kende nog een scenario waarin alle bomen zouden blijven staan;

2) In het participatietraject was dit scenario al verdwenen, maar de zuidelijke bomenrij mocht blijven staan.

3) Na de check van de Centrale Verkeerscommissie bleek de rijbaan te smal ontworpen. De zuidelijke bomenrij moest alsnog weg, of geen éénrichtingsverkeer invoeren, zo staat vermeld in de  Bomen Notitie Het dilemma wordt voorgelegd aan de bewoners én de ondernemers.

4) Uit de enquête blijkt dat de ondernemers het weghalen van de bomen wel zien zitten; er zouden anders meer parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Hun stem blijkt doorslaggevend.

Ondernemers zijn volgens de Algemene wet bestuursrecht bij de kapvergunning geen belanghebbenden.  Ondernemers gaan ‘s avonds weer naar huis en laten een lege straat achter, kijk maar eens op de Albert Cuyp. De herinrichting van de straat is, als het om de bomen gaat, een zaak van de bewoners.

5) In de kapvergunning worden 73 bomen gekapt. De vergunning rammelt aan alle kanten, want er zit een Bomen Effect Analyse  bij die de conclusie trekt dat de zuidelijke bomenrij kan blijven staan.

6) Advies bezwaarschriftencommissie (Juridisch Bureau)  De bezwaarschriften commissie volgde de mening van de gemeentelijke boomconsulent dat behoud van deze bomen in dit stadium geen zin meer heeft en adviseerde de kapvergunning in stand te laten.

7) Ondernemers houden een stevige greep op het projectteam. Wat BBA niet lukt krijgen zij wel voor elkaar: de projectleider Willemijn Luchtenbelt stuurt in oktober een bewonersbrief. Daarin staat te lezen dat de werkzaamheden worden uitgesteld tot na de zomervakantie omdat uitvoering in januari 2022 voor de ondernemers op een “ongunstig moment” komt.

Wanneer de 73 bomen zullen worden gekapt wordt natuurlijk niet vermeld. U wordt vanzelf wakker van de mannen met de kettingzagen.  Daarmee komt een einde aan 70 jaar monumentaaliepen in de Eerste van Swindenstraat.

Eerste van Swindenstraat 1983. Bron: Beeldbank Amsterdam. Foto: DRO.

De bomen eerder in het nieuws bij  “NRC Talk of the Town” en Egbert Schuttert in het Parool