admin

Bezwaarprocedure kap honingbomen Kinkerstraat eerste fase: de hoorzitting

Op 17 december heeft Stadsdeel West de kapvergunning voor de 16 honingbomen langs de Kinkerstraat toegekend. Meer dan 100 Amsterdammers reageerden eerder op onze oproep bezwaar te maken. Bijbehorende documenten zijn: de kapvergunning Kinkerstraat, de kaplijst bomen Kinkerstraat met bijbehorende kapkaart Kinkerstraat, het advies kapaanvraag Kinkerstraat (gemeentelijke boomconsulent) en de Bomen Effect Analyse Kinkerstraat (BEA). Donderdag 14 april ’22 was de eerste stap in de behandeling van het bezwaar van de omwonenden: de hoorzitting over de bomenkap door de Juridische…

Read More

Noodkap canadese populier Wibautpark

Amsterdam Oost. Een van de drie canadese populieren die al een eeuw het Wibautpark sieren is 16 februari met een hoogwerker gehalveerd. De projectleider meldde dat de boom plotseling scheef ging zakken. Men vermoedt dat de boom wortelrot heeft. Er ontstond ook een scheur in de grond. Vanwege omvalgevaar is de boom per direct gesnoeid.  Voor deze canadees is een noodkapbesluit afgegeven. De kap was onvermijdelijk en niet onnodig. Met de opgelegde herplantplicht zijn wij het echter niet eens: een…

Read More

Amsterdam ontkent overtreding Natuurwet met bomenkap Brediuslocatie

Stadsdeel Oost kapt medio februari 2022 bijna 100 bomen op de Brediuslocatie (voormalig terrein sporthal Bredius). Deze bomen en de rest van de aanwezige natuur moeten plaats maken voor woningen. Een gedeelte van de bomen staat in een gebied grenzend aan de groenstrook van het spoortalud. In deze groenstrook zijn in een onderzoek uit 2019 vleermuizen waargenomen: Dwergvleermuizen gebruiken deze zone als vlucht- en foerageerlocatie. De gemeente moet hier volgens de Natuurbeschermingwet en de landelijke- en gemeentelijke gedragscode een ontheffing…

Read More

73 bomen Eerste van Swindenstraat definitief gekapt.

Stadsdeel Oost gaat in de Eerste van Swindenstraat eenrichtingsverkeer invoeren. Daarvoor worden 73 monumentaaliepen gekapt. Veel omwonenden zijn tegen. Bomenbescherming ondersteunde deze bewoners in hun strijd de iepen te behouden. 23 bewoners tekenden bezwaar aan. Ook BBA diende een eigen  bezwaarschrift in. BBA zag een mogelijkheid de zuidelijke bomenrij te behouden. Deze bomen kunnen nog zeker 25 jaar mee, maar de gemeente is niet van plan de bomen met het leggen van kabels en leidingen te sparen. De geschiedenis van…

Read More
Over ons
Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Gebruik onze teksten in jouw gemeente ter inspiratie en voorbeeld.
Advies nodig?
Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen.

En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!
Contact met ons
info@bomenbeschermingamsterdam.nl