Op 17 december heeft Stadsdeel West de kapvergunning voor de 16 honingbomen langs de Kinkerstraat toegekend. Meer dan 100 Amsterdammers reageerden eerder op onze oproep bezwaar te maken.

Bijbehorende documenten zijn:

de kapvergunning Kinkerstraat,

de kaplijst bomen Kinkerstraat met bijbehorende kapkaart Kinkerstraat,

het advies kapaanvraag Kinkerstraat (gemeentelijke boomconsulent) en

de Bomen Effect Analyse Kinkerstraat (BEA).

Donderdag 14 april ’22 was de eerste stap in de behandeling van het bezwaar van de omwonenden: de hoorzitting over de bomenkap door de Juridische Commissie Amsterdam. Dit is wat de Juridische Commissie van Raymond Zwanziger van het IBA wilde weten:

·         De Bomen Effect Analyse stelt dat diversiteit beter is, waarom gekozen voor één type boom?

·         De honingboom geeft pas na 15 jaar mooie bloemen nectar etc. Ze zijn nu ongeveer 20 jaar, zou er gezien deze leeftijd en omstandigheid, niet meer moeite moeten worden gedaan om ze te behouden?

·         4 bomen kunnen in het plan worden ingepast, omdat ze min of meer op de plaats van de nieuw te planten boom staan. Graag een onderbouwing waarom daar toch niet voor gekozen is.

·         6 zijn verplantbaar want nog klein. Is al bekend of dat gaat gebeuren en waar gaan ze dan naar toe?

·         Ter hoogte van 261 en 265 kan een grotere boom worden aangeplant, is dat overwogen en waarom wel/niet.

Afgesproken is dat het IBA projectteam de vragen schriftelijk zal beantwoorden.

Ondertussen is op de gemeentelijke website de projectplanning in detail gepubliceerd. Daarin wordt het aanplanten van nieuwe bomen vermeld (najaar 2022). Maar dat en wanneer de honingbomen gepland staan te worden gekapt staat niet vermeld.  Openheid van zaken over het hoe, waarom en wanneer van de bomenkap valt dit projectteam blijkbaar (nog steeds) zwaar.

Baukje Cleveringa (omgevingsmanager van het Ingenieurs Bureau Amsterdam – IBA) was overigens niet bij de zitting aanwezig.