Kinkerstraat

15 honingbomen Kinkerstraat op kaplijst

8 februari 2022

Op 27 mei 2021 stemde de gemeenteraad in met het Definitief Ontwerp (DO) van het Project Vernieuwing Kinkerstraat Midden West. Vóór waren de VVD, CDA, PvdA, Groen Links, SP, D66, Christenunie, Bijeen en Partij van de Ouderen.  Tegen waren DENK, FvD, JA21 en Partij voor de Dieren. Omgevingsmanager Baukje Cleveringa die namens het Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA) het project begeleidt is er stellig in: alle bomen in de Kinkerstraat worden gekapt voor dit nieuwe ontwerp. Het betreft japanse honingbomen, een soort die in het najaar witte bloemen geeft – waar insecten en met name vlinders dol op zijn. Er komen meerdere pluim-essen voor in de plaats.

Strategisch schrijven: “hoe leid je bewoners om de tuin”.

BBA zet grote vraagtekens bij de gevolgde procedure. Want hoe kan het dat niemand in de straat van de bomenkap lijkt te weten?

Volgens Baukje is de bomenkap in de buurtbijeenkomsten toch echt aan de orde geweest. Voor wie geen tijd had om daarbij aanwezig te zijn (of de uitnodiging heeft gemist) is er dan nog het Definitief Ontwerp. Daarin staat niets over de bomenkap, maar wel het volgende: “Bij de nieuwe inrichting worden nieuwe bomen toegevoegd om het straatbeeld fraaier en groener te maken met meer bomenrijen aan weerszijden van de straat”.  In het verslag van de buurtbijeenkomsten staat te lezen: “Er staan al bomen in de straat, in de nieuwe situatie komen 40 bomen (in de huidige situatie staan er 15 bomen).” De Nota van Uitgangspunten (NvU) rept niet over plannen voor bomenkap, maar wel: “Net zo belangrijk is het toevoegen van volwaardig groen, met name bomen, in de straat.”

In de communicatie met de bewoners wordt op geen enkel moment duidelijk gemaakt dat de bestaande bomen in de straat voor de nieuwe zullen worden gekapt. Ook niet op de gemeentelijke website. Pas in de voordracht aan de gemeenteraad wordt dit concreet benoemd (zie punt 3f). Om de raadsleden over de streep te trekken wordt daarbij ook nog de suggestie gewekt dat de bomen een ‘beperkte levensverwachting hebben’. Maar de meegestuurde Bomen Effect Analyse (BEA) uit 2018 laat duidelijk zien dat de bomen sowieso nog meer dan 15 jaar meekunnen. Is logisch, want de bomen zijn pas 30 jaar jong. De Bomen Effect Analyse Kinkerstraat (2021) laat zien dat geen enkele boom een beperkte levensverwachting heeft. De raadsleden zijn onjuist geïnformeerd.

Laat de honingbomen staan!

Volgens de Nota van uitgangspunten wordt de openbare ruimte klimaatbestendig ingericht. In de aankomende jaren wordt het alleen maar heter in de stad, laten deze jongvolwassen honingbomen nu juist schaduw brengen in het heetste gedeelte van de straat. De trieste aanblik van een straat vol met sprietjes zoals in de Fredrik Hendrikstraat kan de Kinkerstraat bespaard blijven. Plaats vooral veel bomen bij, maar laat de huidige staan!!

Over ons
Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Gebruik onze teksten in jouw gemeente ter inspiratie en voorbeeld.
Advies nodig?
Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen.

En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!
Contact met ons
info@bomenbeschermingamsterdam.nl