Nieuws en acties

BEHOUD DE BOMEN Eerste van Swindenstraat!

Stadsdeel Oost wil de Eerste van Swindenstraat herinrichten. Daarvoor moeten zo’n 80 iepen wijken. De omwonenden zijn tegen. De bomen onderdeel zijn van de HBS.

Het is verbazend dat stadsdeel Oost in hun herstructureringsplan met geen woord rept over deze 70-jarige iepen als onderdeel van de Hoofdbomenstructuur. De HBS is een groene corridor die de Indische Buurt verbindt met het Oosterpark. De bomen zijn beeldbepalend voor de stad.

Nieuws (NRC) “the Talk of the Town”. Lees er meer over.

Nieuws: Teken de petitie!

Nieuws: Lees op Facebook hoe Stadsdeel Oost de inspraak heeft beinvloed..

Of lees onze Inspraakreactie 1e van Swinden VO

———————-
update: Rozengrachtbomen: gered!

De bomen langs de Rozengracht mogen blijven staan op één na. Zie hiervoor het nieuws in het Parool of op de  AT5 site

 

Een artikel over dit thema is eerder gepubliceerd in de NRC van 21-09-2019 .

 

update: juridische commissie verklaart jaarvergunning Stadgenoot ongeldig

Woningcorporatie Stadgenoot is bezig met jaarvergunningen voor hun woningcomplexen in Oost. Hiermee kunnen zij de aankomende drie jaar bomen kappen zonder dat omwonenden er bij het Stadsdeel nog bezwaar tegen kunnen maken. De boomconsulenten van de gemeente hebben meegewerkt aan het plan en de eerste vergunningen zijn inmiddels verleend. De boomconsulenten hebben de bomen nooit gezien en beoordeeld, Stadgenoot heeft een goedkoop dealtje: Carte Blanche voor de hoveniers: boom eruit, struik erin

Op de goed bezochte hoorzitting van de Juridische Commissie van 18 december werd het duidelijk dat ons Bewaarschrift BBA niet het enige ingediende bezwaarschrift was. Tien bewoners hadden allen eenzelfde boodschap aan Stadgenoot: deze procedure is ondemocratisch! De  Juridische Commissie geeft de bewoners nu gelijk. Hun uitspraak leest u hier. Ook de Partij voor de Dieren hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Dwars door de Buurt publiceerde recent een artikel over dit fenomeen.

Vrolikstraat 331-365 is toegekend maar in de bekendmakingen is de toekenning niet gecategoriseerd als zijnde een “jaarvergunning” -deze hebben wij (en velen met ons) daardoor gemist-, net als Olmenweg 1, 3, 5, 7/Populierenweg 7 en 8. Tegen deze laatste hebben wij ook bezwaar gemaakt. Zie de “beheerplannen”:

Vrolikstraat 130-190

 Vroliksttraat 331-365

Olmenweg Populierenweg

update: plakstrips tegen eikenprocessierups een gevaar voor de fauna

Plakstrips, die om bomen worden gewikkeld om de opmars van de eikenprocessierups te stoppen, zijn erger dan de kwaal. Allerlei insecten en zelfs vogels en vleermuizen sterven een akelige langzame dood. Voor meer informatie leest u dit artikel uit Dagblad van het Noorden.. Bomenbescherming Amsterdam is dan ook faliekant tegen.  Het lijkt logisch: wikkel een krachtige plakstrip om bomen en de opmars van de plaagrups vanuit de grond de boom in wordt gestopt. ,,Maar mensen realiseren zich niet dat ook andere dieren, zoals spechten, mezen, roodborstjes, boomklevers en boomkruipers eraan blijven plakken en doodgaan. Om verder leed en het onnodig afschieten van vele brandharen (ongeveer 700.000 per rups) te voorkomen moeten die lijmbanden zo snel mogelijk worden verwijderd”.

Ingezonden brief


Amsterdam, 25 juni 2019

Onderwerp: Ontbossing van Nederland

 

Beste Bomen Bescherming Amsterdam,

Allereerst wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Mozes Wolff.

Sinds een aantal maanden ben ik veel met de auto onderweg. Mijn werk concentreert zich voornamelijk rond de ringwegen van Amsterdam en omstreken. Daar rond die wegen, maar ook in de stad, is mij iets opgevallen: het rappe tempo waarmee de snelwegen groeien en het daarbij gepaard gaande snel om zich heen grijpen van de ontbossing.

 Het terugtrekken van het groen en de bomen, het wordt allemaal met een rap tempo minder. Kortom, natuur die zo hard nodig is voor dier en mens, een beter milieu, een gezonder en vriendelijker aangezicht van de stad en de daar omliggende auto- en autosnelwegen. Maar ook zeker niet in de laatste plaats belangrijk voor de dieren die het groen moeten ontberen in de unieke en voor hun, belangrijke habitat. Maar groen van uitsluitend gras en een struik is niet voldoende voor dier en mens om zich prettig te voelen. Zo zijn er hele grote stukken waar totaal geen boom en of struik te zien is en dat baart mij zorgen… Ik vraag mijzelf af wat hier het idee achter is. Een reden die ik kan bedenken is dat deze plekken vrij van vegetatie moeten worden gehouden voor hulpdiensten bij calamiteiten, maar meer kan ik mij niet bedenken.

Ik schrijf dit in het kader van ‘het groen in Nederland’, maar ook dat van de hele wereld. Het stelselmatig ontbossen van Nederland, en de gehele wereld, het lijkt onverminderd door te gaan. En dan nog maar te zwijgen over de autobranches die milieuwetten niet opvolgen en de grootst mogelijke leugens verzinnen om de verkoop van de auto’s op peil te houden, alleen maar voor het geld!!

Het lijkt op hen allemaal geen indruk te maken hoe het met de aarde gesteld is.

 Naast dit probleem is er in mijn optiek de politiek die wereldwijd zou moeten optreden tegen de ontbossing, maar helemaal niet zo veel tegen de ontbossing en vervuiling doet, althans te weinig en te traag naar mijn idee. En ook of zij er op een serieuze manier op toezien dat de regels worden nageleefd, en er wordt opgetreden tegen de ontbossing en de vervuiling van Nederland en de wereld.  De gesteldheid van de aarde lijkt nauwelijks een motivatie te zijn om veranderingen en structurele oplossingen te vinden en de aarde een leefbare planeet te laten zijn voor dier en mens.

 


Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door aangevraagde of verleende kapvergunningen aan te vechten bij de gemeente Amsterdam. Hier lees je het laatste nieuws over onze acties, maar kijk ook op onze Facebook-pagina.