Red de bomen!

Zo maak je bezwaar

Voor je research

Voor bezwaarschriften zijn gemeentelijke bomenkaarten nodig. Woon je elders, gebruik deze Amsterdamse kaarten ter inspiratie.

Groene hulptroepen

Hulp nodig bij een bezwaarschrift tegen een kapvergunning? Er zijn vrijwillige en professionele groene hulptroepen.

Nieuws en acties

Gezonde stadsbomen doen ons goed. Met onnodige kap bedreigde bomen laten wij dus niet vallen. Nieuws en lopende BBA-acties.

Rechter stelt bewoners Galileïplantsoen in het gelijk

Het voor vijf jaar inrichten van het Galileïplantsoen als “tijdelijke” warmtenet-bouwlocatie brengt grote risico’s voor het bestaande bomenbestand met zich mee. Volgens een recent uitgevoerde Boom Effect Analyse (BEA) zullen 8 van de 16 lindebomen het huidige bouwplaatsontwerp niet overleven. In de recent afgegeven Omgevingsvergunning D2022-05-005614 is stadsdeel Oost akkoord met dit ontwerp. Over de BEA wordt niet gerept. Daarmee brengt het stadsdeel het voortbestaan van de 57 jaar oude lindebomen wetens en willens in gevaar. De rechter erkende in…

Read More

Honingbomen Kinkerstraat gekapt

Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA) heeft de honingbomen langs de Kinkerstraat laten kappen. Dit “zodat de werkzaamheden aan kabels en leidingen zonder stagnatie verder kunnen“. De kap volgt op het recent uitgebrachte advies van het Juridisch Bureau Amsterdam. Zij adviseren “het besluit van 17 december (de kapvergunning) 2021 in stand te laten“. Tegen de beslissing de bomen te kappen was nog beroep mogelijk, maar nu de bomen gekapt zijn heeft dat geen zin meer. De eerder aangevraagde voorlopige voorziening werd door…

Read More

Rechter wijst verzoek voorlopige voorziening honingbomen Kinkerstraat af

Op 23 mei is stadsdeel West begonnen met het vernieuwen van de water- en gasleidingen in de noordoostelijke helft van de Kinkerstraat. De bestaande honingbomen raken daarbij beschadigd. Door onder de boomkronen door te boren en de wortels te ontgraven ontstaat een onomkeerbare situatie: de kwaliteit van de bomen neemt af waarmee behoud in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn. Er is voor deze bomen geen groenopzichter aangesteld. Deze manier van werken gaat geheel tegen alle regels van het…

Read More

Bezwaarprocedure kap honingbomen Kinkerstraat eerste fase: de hoorzitting

Op 17 december heeft Stadsdeel West de kapvergunning voor de 16 honingbomen langs de Kinkerstraat toegekend. Meer dan 100 Amsterdammers reageerden eerder op onze oproep bezwaar te maken. Bijbehorende documenten zijn: de kapvergunning Kinkerstraat, de kaplijst bomen Kinkerstraat met bijbehorende kapkaart Kinkerstraat, het advies kapaanvraag Kinkerstraat (gemeentelijke boomconsulent) en de Bomen Effect Analyse Kinkerstraat (BEA). Donderdag 14 april ’22 was de eerste stap in de behandeling van het bezwaar van de omwonenden: de hoorzitting over de bomenkap door de Juridische…

Read More
Over ons
Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Gebruik onze teksten in jouw gemeente ter inspiratie en voorbeeld.
Advies nodig?
Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen.

En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!
Contact met ons
info@bomenbeschermingamsterdam.nl