Red de bomen!

Zo maak je bezwaar

Voor je research

Voor bezwaarschriften zijn gemeentelijke bomenkaarten nodig. Woon je elders, gebruik deze Amsterdamse kaarten ter inspiratie.

Groene hulptroepen

Hulp nodig bij een bezwaarschrift tegen een kapvergunning? Er zijn vrijwillige en professionele groene hulptroepen.

Nieuws en acties

Gezonde stadsbomen doen ons goed. Met onnodige kap bedreigde bomen laten wij dus niet vallen. Nieuws en lopende BBA-acties.

Petitie: tegen bomenkap kadewandvernieuwing

Bij de vernieuwing van 200 km kadewanden en bruggen in Amsterdam wil de gemeente alle bomen kappen. Veel van deze bomen zijn tussen de 70 en 100 jaar oud. Kap is niet nodig, want er bestaan technieken om kadewanden te renoveren met behoud van de bomen. Dankzij de werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen kan een gedeelte van de bomen worden behouden. Lees het in de Nieuwsbrief BBB. Teken hier de petitie: Red de bomen bij kadewandvernieuwing Amsterdam.

Read More

Dreigende kap voor 50 jaar oude vleugelnoten Eerste Jacob van Campenstraat

Acht oude, fraaie, beeldbepalende vleugelnoten in de Eerste Jacob van Campenstraat lopen acuut gevaar. De gemeente heeft voor deze bomen een kapvergunning aangevraagd én gekregen. Waarom? Omdat er op dit moment wordt gewerkt aan de herinrichting en vergroening van de Frans Halsbuurt. En met terugwerkende kracht heeft de gemeente besloten dat deze bomen niet in het vergroeningsplan passen. Dit is buurtbewoners rauw op het dak gevallen. Velen hadden zich niet intensief met de herinrichting bemoeid omdat ze ervan uitgingen dat…

Read More

Rechter stelt bewoners Galileïplantsoen in het gelijk

Het voor vijf jaar inrichten van het Galileïplantsoen als “tijdelijke” warmtenet-bouwlocatie brengt grote risico’s voor het bestaande bomenbestand met zich mee. Volgens een recent uitgevoerde Boom Effect Analyse (BEA) zullen 8 van de 16 lindebomen het huidige bouwplaatsontwerp niet overleven. In de recent afgegeven Omgevingsvergunning D2022-05-005614 is stadsdeel Oost akkoord met dit ontwerp. Over de BEA wordt niet gerept. Daarmee brengt het stadsdeel het voortbestaan van de 57 jaar oude lindebomen wetens en willens in gevaar. De rechter erkende in…

Read More

Honingbomen Kinkerstraat gekapt

Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA) heeft de honingbomen langs de Kinkerstraat laten kappen. Dit “zodat de werkzaamheden aan kabels en leidingen zonder stagnatie verder kunnen“. De kap volgt op het recent uitgebrachte advies van het Juridisch Bureau Amsterdam. Zij adviseren “het besluit van 17 december (de kapvergunning) 2021 in stand te laten“. Tegen de beslissing de bomen te kappen was nog beroep mogelijk, maar nu de bomen gekapt zijn heeft dat geen zin meer. De eerder aangevraagde voorlopige voorziening werd door…

Read More
Over ons
Non-profitorganisatie Bomen Bescherming Amsterdam beschermt bomen tegen onnodige kap door bewoners te adviseren over de Amsterdamse regelgeving en procedures rondom bomenkap. Gebruik onze teksten in jouw gemeente ter inspiratie en voorbeeld.
Advies nodig?
Vul voor persoonlijk advies en vragen het contactformulier in. Ook ontvangen we daarop graag je opmerkingen, tips en aanvullingen.

En natuurlijk is een successtory ook hartstikke leuk!
Contact met ons
info@bomenbeschermingamsterdam.nl